Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że z dniem 28-04-2020 r.
wznawiają prace kasy Spółdzielni.
Opłaty za mieszkania można dokonywać już w kasach Spółdzielni przy zachowaniu obowiązujących środków bezpieczeństwa. (maseczki, odpowiednia odległość, itp.)

                                                                                                                       ZARZĄD S.M.


KOMUNIKAT !!!


W związku z ogłoszonym stanem epidemii, Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biorąc
pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni,
od dnia 23 marca 2020 roku do odwołania ogranicza się do minimum kontakty osobiste
do biura Spółdzielni przy ul. 3 Maja 14 oraz do Administracji Osiedla Grodzisko i Podgórze,
ul. Grunwaldzka 3.

W sprawach bardzo pilnych możliwy jest kontakt przy pomocy domofonu znajdującego się przy drzwiach wejściowych do biur Spółdzielni, a także przy pomocy skrzynki podawczej,     
w której można pozostawić korespondencję.


Prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, mailowo lub tradycyjnie – listownie.     
W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej, wskazane jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail
do szybkiego kontaktu.


Konserwatorzy Administracji osiedli będą realizowali zlecenia w mieszkaniach tyko polegające na usuwaniu awarii, bezpośrednio zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu – wszelkich informacji
w tym temacie udzielają telefonicznie administracje osiedli ( numery telefonów są dostępne na naszej stronie internetowej „smpinczow.pl” oraz na książeczkach opłat mieszkaniowych).

                                                                                                                                      ZARZĄD S.M.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie wprowadziła dodatkowe formy prewencyjne
w walce z koronawirusem; dezynfekowane są : pochwyty drzwi wejściowych do budynków, poręcze schodowe oraz wejścia do altan śmietnikowych specjalnym środkiem odkażającym. Dodatkowym zabiegom czyszczącym są poddane w szczególności te elementy, które są dotykane przez mieszkańców.

 

      

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie zarządza zasobami:  

    ► 79 budynków mieszkalnych 

    ► 2140 lokali mieszkalnych    

    ► 59 lokali użytkowych 

    ► 140 garaży
 

                                  Całość zasobów mieszkaniowych dzieli się na dwie administracje:   

          Administracja (ul.3 Maja 14):                                             ► Administracja (ul.Grunwaldzka 3):
                  • oś.Nowy Świat                                                                       • oś.Grodzisko
                  • oś.Place                                                                                 • oś.Podgórze
                  • bud. Plombowe 
                  • budynek  w Działoszycach
                  • budynek w Motkowicach
       


      Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie powstała w maju 1962 roku z inicjatywy dwunastu członków założycieli wywodzących się z zakładu Dolina Nidy w Gackach. Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej było bardzo ważnym impulsem dla Pińczowa gdyż miasto uzyskało prężnego inwestora, który rozpoczął kompleksową budowę nowej struktury miejskiej.
Najpierw powstał budynek mieszkalny przy ul. Wesołej następnie budynki przy ul. Batalionów Chłopskich, Placu Wolności i osiedle Place.
Największy rozwój Spółdzielni przypada na lata 1970 - 1990. Okres ten charakteryzuje się intensywnym rozwojem budownictwa
mieszkaniowego na osiedlu Nowy świat oraz realizacją dwóch nowych Osiedli położonych we wschodniej części miasta tj. Osiedle "Grodzisko" i "Podgórze".
 

Czytaj więcej >>