Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

 

Komunikat Ministerstwa Rozwoju w sprawie zwoływania walnych zgromadzeń
w spółdzielniach mieszkaniowych w czasie obowiązywania stanu epidemii
wprowadzonego w związku z wirusem COVID-19


www.gov.pl/web/rozwoj/termin-zwolywania-walnych-zgromadzen-w-spoldzielniach-mieszkaniowych-w-czasie-obowiazywania-stanu-epidemii-wprowadzonego-w-zwiazku-z-wirusem-covid-19

 

Szanowni Mieszkańcy


Informujemy, że biuro Spółdzielni przy, ul. 3 Maja 14 oraz Administracja osiedla Grodzisko
i Podgórze, ul. Grunwaldzka 3 czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500.

Kasa w budynku przy ul. 3 Maja czynna jest w godz. 700 do 1430.

Kasa na Grodzisku czynna jest w poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 1000 do 1430
i w czwartek od 700 do 1430.

W związku z istniejącym nadal zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19 na terenie budynków Spóldzielni obowiązują zasady określone przez GIS tj.: zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników prosimy nadal o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, mailowo lub tradycyjnie listownie.
W celu usprawnienia procesu załatwiania spraw w kierowanej do Spółdzielni korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej, wskazane jest podanie numeru telefonu lub adresu e-mail
do szybkiego kontaktu.

W spawach pilnych możliwy jest kontakt bezpośredni w biurach Spółdzielni z zachowaniem
w/w zasad sanitarnych.


Dziękujemy za zrozumienie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 
                                                                                                                                  

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie wprowadziła dodatkowe formy prewencyjne
w walce z koronawirusem; dezynfekowane są : pochwyty drzwi wejściowych do budynków, poręcze schodowe oraz wejścia do altan śmietnikowych specjalnym środkiem odkażającym. Dodatkowym zabiegom czyszczącym są poddane w szczególności te elementy, które są dotykane przez mieszkańców.

 

      

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie zarządza zasobami:  

    ► 79 budynków mieszkalnych 

    ► 2140 lokali mieszkalnych    

    ► 59 lokali użytkowych 

    ► 140 garaży
 

                                  Całość zasobów mieszkaniowych dzieli się na dwie administracje:   

          Administracja (ul.3 Maja 14):                                             ► Administracja (ul.Grunwaldzka 3):
                  • oś.Nowy Świat                                                                       • oś.Grodzisko
                  • oś.Place                                                                                 • oś.Podgórze
                  • bud. Plombowe 
                  • budynek  w Działoszycach
                  • budynek w Motkowicach
       


      Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie powstała w maju 1962 roku z inicjatywy dwunastu członków założycieli wywodzących się z zakładu Dolina Nidy w Gackach. Powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej było bardzo ważnym impulsem dla Pińczowa gdyż miasto uzyskało prężnego inwestora, który rozpoczął kompleksową budowę nowej struktury miejskiej.
Najpierw powstał budynek mieszkalny przy ul. Wesołej następnie budynki przy ul. Batalionów Chłopskich, Placu Wolności i osiedle Place.
Największy rozwój Spółdzielni przypada na lata 1970 - 1990. Okres ten charakteryzuje się intensywnym rozwojem budownictwa
mieszkaniowego na osiedlu Nowy świat oraz realizacją dwóch nowych Osiedli położonych we wschodniej części miasta tj. Osiedle "Grodzisko" i "Podgórze".
 

Czytaj więcej >>