Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Zmiana ceny wody i ścieków


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie informuje, że „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. wprowadzają nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z decyzją KR.RET.070.200.2018 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla zasobów na terenie miasta Pińczowa:

Cena za 1m3 dostarczonej wody 

Od 01.06.2018 do 31.05.2019r. 3.85 zł/m3

Od 01.06.2019 do 31.05.2020r. 3.91 zł/m3
Od 01.06.2020 do 31.05.2021r. 3.98 zł/m3
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków Od 01.06.2018 do 31.05.2019r. 4,80 zł/m3
Od 01.06.2019 do 31.05.2020r. 4,86 zł/m3
Od 01.06.2020 do 31.05.2021r. 4,92 zł/m3


Uchwałą Rady Miejskiej w Pińczowie Nr XVII/153/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku przyznana została dopłata do ceny 1 m3 wody dla odbiorców Grupy I cele socjalno - bytowe ludności w wysokości 0,40 zł brutto obowiązująca do 31.12.2020 r.