Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Zmiana ceny wody i ścieków


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie informuje, że od dnia 1 marca 2022 roku „Wodociągi Pińczowskie” Spółka z o.o. wprowadzają nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z decyzją KR.RZT.70.2.2022 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla zasobów na terenie miasta Pińczowa:

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody Od 01.03.2022
do 28.02.2023r.
4,03 zł/m3
Od 01.03.2023
do 29.02.2024r.
4,04 zł/m3
Od 01.03.2024
do 28.02.2025r.
4,04 zł/m3
Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków Od 01.03.2022
do 28.02.2023r.
5,92 zł/m3
Od 01.03.2023
do 29.02.2024r.
5,92 zł/m3
Od 01.03.2024
do 28.02.2025r.
5,92 zł/m3
Opłata stała Od 01.03.2022
do 28.02.2023r.
3,95 zł/wodomierz budynkowy/m-c
Od 01.03.2023
do 29.02.2024r.
3,95 zł/wodomierz budynkowy/m-c
Od 01.03.2024
do 28.02.2025r.
3,95 zł/wodomierz budynkowy/m-c

 

Podane ceny są cenami netto i do nich zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Cena za wodę i ścieki, która będzie obowiązywała od 01.03.2022 roku wzrośnie o 20,8 % w stosunku do poprzedniej.

Spółdzielnia informuje, że na dzień dzisiejszy zaliczki na wodę nie ulegają zmianie. Istnieje jednak możliwość zmiany zaliczki na wodę na indywidualną prośbę osoby uprawnionej, aby po rozliczeniu wody uniknąć dopłat.

Jednocześnie informujemy, że z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów został przygotowany projekt uchwały o dopłacie przez Gminę do ceny taryfowej ścieków, co pozwoli na obniżenie kosztów ścieków dla mieszkańców Gminy Pińczów.