Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Przetargi

Lista aktualnych przetargów:
 • sprzedaż mieszkania
  (ogłoszenie ważne do 10.12.2020)

   SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w PIŃCZOWIE
  o g ł a s z a


  przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie, położonego w Pińczowie, ul. Grunwaldzka 12/30,
  typu M- 3 o powierzchni użytkowej 47,45 m² ( IV piętro ).

  I. Przetarg ustny odbędzie się w dniu 10 grudnia 2020 roku w biurze Spółdzielni, ul. 3 Maja 14
     o godzinie 1100.
  II. Wadium należy wpłacić w terminie do dnia 9 grudnia 2020 roku w kasie Spółdzielni
      do godziny 1400 w wysokości: 14.000,00 PLN, lub na konto Spółdzielni:
      ING Bank Śląski 89 1050 1429 1000 0022 6291 2047.
  III. Cena wywoławcza ustanowienia odrębnej własności mieszkania wynosi: 142.500,00 PLN,
      (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych).
  IV. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w. c. i przedpokoju.
  V. Mieszkanie można oglądać w dni robocze po uprzednim umówieniu terminu z administracją     
      osiedla, ul. Grunwaldzka 3, tel. 413-573-531.
  VI. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Bliższych informacji na temat przetargu udziela dział techniczny Spółdzielni
  tel. 413-572-245 wew. 24.