Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Lokale do wynajęcia

 
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w PIŃCZOWIE
z a p r a s z a
do składania ofert na najem n/w lokali:

Pawilon handlowy os. Grodzisko

1. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 62,50 m² (parter)

2. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 46,66 m² (parter)

3. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 99,30 m² (parter)

4. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 124,04 m² (I piętro)

5. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 25,80 m² (I piętro)

6. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 33,60 m² (I piętro)

7. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 66,43 m² (I piętro)

8. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 32,48 m² (I piętro)

9. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 64,28 m² (I piętro)

Budynek handlowo usługowy

1. ul. 3 Maja 17 o powierzchni 169,60 m² ( parter)

2. ul. 3 Maja 17 o powierzchni 81,60 m² ( parter)

Bliższych informacji na temat najmu lokali – w tym wysokości opłat, udziela dział rozliczeń i analiz,          tel. 41 357 22 45 wew. 31.
Wysokość opłat podlega negocjacji.

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. 3 Maja 14 lub e-mailem: sekretariat@smpinczow.pl