Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Lokale do wynajęcia

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w PIŃCZOWIE
z a p r a s z a
do składania ofert na najem n/w lokali:


Pawilon handlowy os. Grodzisko


1. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 99,30 m² ( parter) 

   2. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 124,04 m² (I piętro) 

 3. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 25,80 m² (I piętro) 

 4. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 66,43 m² (I piętro) 

 5. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 33,60 m² (I piętro) 

                                           6. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 64,28 m² (I piętro)

                                                              7. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 28,00 m² (I piętro)

                                           8. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 33,60 m² (I piętro)

                                                            9. ul. 7 Źródeł 8 o powierzchni 86,00 m² (I piętro)

  

Budynek Handlowo - usługowy

1. ul. 3 Maja 17 o powierzchni 179,60 m² ( parter)
- istnieje możliwość podziału tego lokalu na mniejsze
powierzchnie najmu.

2. ul. 3 Maja 17 o powierzchni 81,60 m² ( parter)

                                                            3. ul. 3 Maja 17 o powierzchni 89,26 m² ( parter)

 
 

Bliższych informacji na temat najmu lokali w tym wysokości opłat, udziela
dział rozliczeń i analiz, tel. 41 357-22-45 wew. 31.
Wysokość opłat podlega negocjacji.

Oferty można składać w sekretariacie Spółdzielni przy
ul. 3 Maja 14 lub e-mailem: sekretariat@smpinczow.pl