Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Organy

Organy Spółdzielni

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

2. RADA NADZORCZA

     • Dygoń Ewa                     *
- Przewodniczący Rady Nadzorczej
    • Stawiarski Tomasz         *
- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
    • Bałabański Wojciech      *
- Sekretarz Rady Nadzorczej
    • Chrobot Marian              *
- Przewodniczący Komisji G.Z.M.
    • Gnidziński Tadeusz
- Członek Komisji G.Z.M.
    • Lichwała Stanisław
- Członek Komisji G.Z.M.
    • Bogacz Danuta              *
- Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
    • Duda Grzegorz
- Członek Komisji Rewizyjnej
    • Szumara Edward - Członek Komisji Rewizyjnej

 * Prezydium Rady Nadzorczej

3. ZARZĄD

    • Tadeusz Kozieł      - Prezes Zarządu
    • Krzysztof Karwat
- Z-ca Prezesa Zarządu
    • Jadwiga Kowalska - Członek Zarządu