Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Organy

Organy Spółdzielni

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

2. RADA NADZORCZA

Szumara Edward* - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stawiarski Tomasz*

- Z-ca Przewodniczącego R.N. 

(oddelegowany czasowo na członka Zarządu )

Bałabański  Wojciech* - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Członek Komisji Rewizyjnej.
Chrobot Marian* - Przewodniczący Komisji G.Z.M.
Gnidziński Tadeusz - Członek Komisji G.Z.M.
Lichwała Stanisław - Członek Komisji G.Z.M.
Bogacz Danuta* - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dziedzic Jolanta - Członek Komisji Rewizyjnej
  * Prezydium Rady Nadzorczej  


3. ZARZĄD

    • Tadeusz Kozieł      - Prezes Zarządu
    • Tomasz Stawiarski
- Członek Zarządu
    • Jadwiga Kowalska - Członek Zarządu