Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pińczowie

Strona główna
Mapa witryny
Skontaktuj się z nami

Organy

Organy Spółdzielni

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI 

2. RADA NADZORCZA

Szumara Edward* - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stawiarski Tomasz* - Z-ca Przewodniczącego Rady  Nadzorczej
Bałabański  Wojciech* - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Członek Komisji Rewizyjnej.
Chrobot Marian* - Przewodniczący Komisji G.Z.M.
Gnidziński Tadeusz - Członek Komisji G.Z.M.
Lichwała Stanisław - Członek Komisji G.Z.M.
Bogacz Danuta* - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dziedzic Jolanta - Członek Komisji Rewizyjnej
   

 * Prezydium Rady Nadzorczej


3. ZARZĄD

    • Tadeusz Kozieł      - Prezes Zarządu
    • Krzysztof Karwat
- Z-ca Prezesa Zarządu
    • Jadwiga Kowalska - Członek Zarządu